Loppert Csaba: Miért van szükség az európai alapjövedelemre

A PROBLÉMA 

•TÁRSADALOM: Ördögi kör

1. rohamos, automatizáció – valódi munkahelyek megszűnése, állástalanság valamint olyan emberek tömeges jövedelem nélkül maradása, akiknek

  • a. megvan a hajlandóságuk és képzettségük is arra, hogy megfelelő jövedelemmel járó munkakörben dolgozzanak, de a társadalom nem képes munkahelyet biztosítani nekik
  • b. a társadalom számára hasznos munkát végeznek, de nem kapnak érte semmilyen jövedelmet (háztartási munka, civil szervezetek önkéntesei, politikai pártok egyszerű tagjai, kultúra munkásai, művészek, publicisták stb.)
  • c. a közmunka nem, vagy csak részben tartozik ide, mert gazdasági szempontból nem rentábilis, az állam oldalán nincs meg a megfelelő emberi kapacitás és tőke a tevékenység társadalmi hasznosságának biztosításához

“Loppert Csaba: Miért van szükség az európai alapjövedelemre” bővebben

Pelle János: Számlák proletárjai

Az, hogy mikor jött létre a kapitalizmus, nem tudjuk pontosan, mert bizonyos vonatkozásban már az ókorban is jelen volt, és zárványokban túlélte a középkort is. Amióta pedig a világ viszonylag körülhatárolt, fejlett részén uralkodó renddé vált, majd rohamosan terjedni kezdett, a kapitalizmus folyamatosan átalakítja a társadalmakat. Rétegeket és osztályokat tesz tönkre, majd hoz létre újakat a régiek roncsaiból. Ez történt Nyugat-Európában, ahol a második világháború után a „jóléti kapitalizmus” először felszámolta a „klasszikus” munkásosztályt és megteremtette a kvalifikált munkásokból és az ipari termeléshez kötődő alkalmazottakból álló „alsó középosztályt”, majd a hetvenes, nyolcvanas évektől kezdve fokozatosan azt is “eltüntette”.

“Pelle János: Számlák proletárjai” bővebben