A Kéthly Anna Kulturális Egyesület 2015. évi munkaterve

 A 2015. év mérföldkő egyesületünk életében. A múlt feldolgozása után a jelen és a jövő felé fordulunk. A hagyományőrzés mellett egyre jelentősebb szerepet kap a levont tanulságok a társadalom igényeinek szolgálatába állítása.
Korábban többnyire – működési költségeinket fedező – források híján, értelmiségi tagjaink személyes  hozzájárulásával, műhelymunkában láttuk el feladatainkat. A tavalyi évben – napjaink égető társadalmi szükségleteinekk kielégítésére koncentrálva – két igen súlyos társadalmi problémakörrel, a globális és hazai pénzpiaci zavarokkal (benne a devizaalapú hitelek okozta hazai társadalmi katasztrófával) valamint az európai jóléti állam reformjának kérdésével kezdtünk el foglalkozni. Az e kérdésekkel kapcsolatos publikációink és nyilvános, köztük televíziós fellépéseink, más hazai és külföldi civil szervezetekkel kiépített rendszeres kapcsolataink jelentős mértékben növelték egyesületünk ismertségét, elfogadottságát és presztizsét, mind idehaza, mind külföldön. Weboldalt, a Facebook-on külön profilt, csoportot és számos oldalt tartunk fenn. Annak hatására, hogy a tömeges társadalmi igények kielégítésére koncentráltunk, a tavalyi évben jelentősen gyarapodott Egyesületünk pártoló tagjaink száma, összejöveteleink rendszeresebb váltak, a hallgatóság létszáma számottevően gyarapodott.. Mindez az egyszázalékos SZJA-felajánlások összegének növekedésében is tükröződött.
Az idei évben tevékenységünk fókuszában a devizakárosult fogyasztók tájékoztatása és érdekeinek védelme áll.  Tájékoztató irodát nyitunk, ahol egyrészt a Pénzügyi Békéltető Testület elé vagy a bírósági perre készülő, igen nehéz helyzetbe került adósoknak fogunk tanácsokat adni. Számos A pénzügyi fogyasztói érdekvédelemben jártas, gyakorlati szakemberrel és több civil szervezettel ismerkedtünk meg, alakítottunk ki szoros együttműködést.  Számos  olyan  társadalomtudóssal és médiaszakemberrel  létesítettünk kapcsolatot, akik rendezvényeinken előadások kerekasztal-konferenciák, pódiumbeszélgetések keretében mutatnak rá a 2008-ban kezdődött válság mélyebb okaira. Reményeink szerint a pénzügyi fogyasztói érdekvédelmi tevékenységünk során a devizahitel-károsultak közül sokakat sikerül majd megnyerni egyesületi tagnak, pártoló tagnak és önkéntesnek. Reményeink szerint növekvő számú önkénteseink és pártoló tagjaink fogják végezni a weboldal és a Facebook-felületek feltöltését, a munka színvonalának emelése azonban többletkapacitásokat igényelne. Más források igénybe vételével gondolhatunk főállású alkalmazott(ak) foglalkoztatására. 2015 végén konferenciát tervezünk az MSZDP megalakulásának 125. évfordulójának megünneplésére. Az alkalmakat felhasználjuk értelmiségi bázisunk erősítésére, elismert és fiatal társadalomtudósokkal, kutatókkal vesszük fel a kapcsolatot, velük építjük tovább kapcsolatrendszerünket és szervezetünket. A konferencia megrendezése jelentős többletkapacitást és szervezőgárdát igényel. Számítunk megnövekedett létszámú támogatónkra, önkénteseinkre és tagjaink

Egyesületünk legfőbb célja egybeesik egy igen fontos társadalmi szükséglettel: névadónk szellemiségének megfelelően azonosítani korunk legfontosabb hazai, európai és globális társadalmi problémáit, és ‒ a történelmi tapasztalatok felhasználásával ‒ megoldásokat ajánlani ezekre. 2015-ben a három legfontosabb társadalmi problémára koncentrálunk. 1. Itthon a devizahitel-károsultak megsegítésére, 2. európai-globális szinten a jóléti állam reformja kérdésére, 3. a múlt-jelen-jövő dimenzióban a hazai és nemzetközi szociáldemokrácia történetéből adódó tapasztalatok levonására (ez utóbbira az ad alkalmat, hogy 125 éve 1890. december 8-án alapították meg a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot). 1. A hazai devizahitel-károsultak megsegítése. Az elmúlt évtized második felében tömegesen bevezetett különböző fajtájú deviza alapú hitelek következtében a magyar társadalom törzsét alkotó 30-50 éves korosztály egyharmada került lehetetlen élethelyzetbe. Figyelembe véve a lakáskölcsönök 20-30 éves futamidejét, egy egész generáció élete mehet tönkre. A katasztrófa súlyosságának pontos felmérése, nem beszélve a megoldás megtalálásáról, még várat magára. Tájékoztató irodát tervezünk nyitni, ahol a Pénzügyi Békéltető Testület elé vagy a bírósági perre készülő, igen nehéz helyzetbe került adósoknak fogunk a joghatóságok előtt hatékony érdekképviseletet lehetővé tevő tanácsokat adni. Ingyenes oktatás és képzés keretében a pénzügyi fogyasztói érdekvédelemben jártas gyakorlati szakemberek mellett elismert társadalomtudósok adnak áttekintést az elmúlt évtized végén kitört pénzügyi, majd az annak nyomán kibontakozó szociális válság mélyebb okairól. Egyesületünk közvetítő szerepet tervez betölteni a pénzügyi szféra és a pénzügyi fogyasztók között. A válsággal és következményeivel kapcsolatos megfelelő színvonalú, átfogó tájékoztatás nemcsak az utóbbiak válsághelyzetének megszüntetésében segíthet, hanem a társadalmi béke fenntartásához, a hitelezők és az adósok közötti bizalom helyreállításához is hozzájárulhat.
2. A jóléti állam európai modelljének reformja. Az Európai Uniónak és főként az euroövezetnek még mindig nem sikerült kilábalnia a 2008-ban kitört válságból. A minden eddigi mértéket felülmúló munkanélküliség a gazdasági növekedés legfőbb akadályává vált. Szerte a világban éles viták folynak az európai jóléti állam jelenlegi formája reformjának lehetséges formáiról, a munkaalapú társadalomtól a garantált minimumjövedelmen keresztül egészen a feltétel nélküli alapjövedelemig. A migrációs hullámok és az ezekből következő biztonsági problémák miatt is halaszthatatlanná vált első körben legalább az alapvető fogalmak tisztázása.

3. 2015 év decemberében lesz 125 éve, hogy megalakult a Magyarországi Szociáldemokrata Párt. Az évforduló alkalmából nagyszabású konferenciát tartunk, jeles történészek és társadalomtudósok részvételével. Kísérletet teszünk a szociáldemokrácia huszadik századi szerepének, és különös tekintettel a neoliberalizmushoz való viszonyának értékelésére.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.