Pelle János: Számlák proletárjai

Az, hogy mikor jött létre a kapitalizmus, nem tudjuk pontosan, mert bizonyos vonatkozásban már az ókorban is jelen volt, és zárványokban túlélte a középkort is. Amióta pedig a világ viszonylag körülhatárolt, fejlett részén uralkodó renddé vált, majd rohamosan terjedni kezdett, a kapitalizmus folyamatosan átalakítja a társadalmakat. Rétegeket és osztályokat tesz tönkre, majd hoz létre újakat a régiek roncsaiból. Ez történt Nyugat-Európában, ahol a második világháború után a „jóléti kapitalizmus” először felszámolta a „klasszikus” munkásosztályt és megteremtette a kvalifikált munkásokból és az ipari termeléshez kötődő alkalmazottakból álló „alsó középosztályt”, majd a hetvenes, nyolcvanas évektől kezdve fokozatosan azt is “eltüntette”.

“Pelle János: Számlák proletárjai” bővebben